Opleiden van extra BHV’ers

Wettelijk is er een verplichting om meerder bedrijfshulpverleners te hebben waar grotere groepen mensen bijeen zijn. Dat geldt ook voor onze kerk.

Omdat Jaap Weeda de enige formele BHV’er is, krijgt in de komende maanden een 10­tal gemeenteleden een basiscursus BHV.

Zo proberen we te bereiken dat er tijdens de zondagsdiensten meerdere BHV’ers aanwezig zijn.

Verder wordt er een ontruimingsplan ontwikkeld en zal te zijner tijd een ontruimingsoefening worden gehouden