OPROEP HET IS NIET WAT HET LIJKT

In januari ontstaan er 3 vacatures bij de kerkrentmeesters: notulist, penningmeester en voorzitter. Drie mooie functies die je een inkijkje geven in het dagelijkse en kerkelijke leven van onze gemeente. Maar ook functies die keihard noodzakelijk zijn om ‘het geheel draaiende te houden’ en om bij te dragen aan het beleid en de koers van de PGCS. Wellicht dat er misverstanden bestaan over de omvang van de taken en de tijdsbesteding die ermee gepaard gaan. Vandaar deze oproep aan u/jullie met een korte toelichting.

De notulist (m/v) maakt verslag van de maandelijkse vergaderingen van de kerkrentmeesters. Je bent lid van het college en denkt/praat mee over tal van onderwerpen. Dit kun je doen als vrijwilliger, als taakdrager of als ambtsdrager. De tijd die je hieraan besteedt is, inbegrepen de vergadering, 2 tot 2,5 uur per maand.

De penningmeester (m/v) stelt jaarlijks de begroting en jaarrekening op. Maandelijks zorg je voor de berekening van salaris en toeslagen van de koster en predikanten. Daarnaast verzorg je de (loon­) belastingaangifte. Je bent lid van het college en denkt/praat mee over tal van onderwerpen. Dit kun je doen als vrijwilliger, als taakdrager of als ambtsdrager, waarbij de voorkeur uitgaat naar ambtsdrager. Naast de maandelijkse vergadering besteed je per week gemiddeld 1 uur en in de periode van jaarrekening en begroting 1­2 uur per week aan deze klus.

De voorzitter (m/v) leidt de vergaderingen van het college en bereidt deze voor. Je coördineert en geeft leiding aan de werkzaamheden van de kerkrentmeesters, zoals financiën, onderhoud, verhuur, ledenadministratie, actie Kerkbalans, verzekeringen en archiefbeheer. Je hoeft dat allemaal niet zelf uit te voeren want daarvoor zijn er de nodige specialisten binnen het college. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de koster. Voor deze functie is het zeer gewenst om ambtsdrager te zijn. Naast de maandelijkse vergadering besteed je per week gemiddeld 1­2 uur per week aan deze klus.

Enkele noten bij deze functie:

• Vanaf januari start een nieuwe vergadercyclus, wat inhoudt dat de vergadering van de KR en de diverse raden achtereenvolgend op dezelfde avond plaatsvinden. Dat betekent dus structureel één vergaderavond per maand (10x);

• De organisatie van de jaarlijkse ColmMarkt behoort niet tot de taken van de voorzitter;

• Lopende projecten, zoals de nieuwe entree, afscheidshuis, dakkappellen in de soos, opknappen buitenterrein en dergelijke worden afgewerkt door de ‘huidige bezetting’.

Als u/jij belangstelling hebt voor een van deze functies of meer informatie wilt, laat het mij dan weten. Everard Post E: krm.voorzitter@pgcs.nl M: 06 285 22 681