Oproep voor vrijwilligers en voorzangers

In onze Woonzorgcentra worden wekelijks oecumenische kerkvieringen op zondagochtend gehouden.

Een vaste groep van vrijwilligers haalt de bewoners van de afdelingen en blijven tijdens de viering aanwezig. Sommige bewoners zijn dementerend en ander bewoners hebben lichamelijke beperkingen. De bewoners ervaren de persoonlijke aandacht die zij van de vrijwilligers ontvangen als erg prettig.

 Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor woonzorgcentrum PWJanssen, die onze vaste groep vrijwilligers komen versterken om per toerbeurt, eens per maand of naar eigen behoefte vaker, de bewoners naar de viering te begeleiden.

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar voorzangers voor woonzorgcentrum PWJanssen, die per toerbeurt in de dienst het zanggedeelte voor hun rekening willen nemen.

Van de voorzanger wordt verwacht dat hij/zij de leiding neemt om de  liederen in te zetten en dat de bewoners volgen.

Aanvang dienst: elke zondag 10.00 uur, aanwezig 09.00 uur

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen  met: Maaike Visscher en Miek dan Daas via de receptie op nummer 0570-698200 of mail naar: Miek.dendaas@zorggroepsolis.nl