Oproep voor vrijwilligers

In de Woonzorgcentra van Zorggroep Solis worden  wekelijks oecumenische kerkvieringen gehouden op  zondagochtend.  Een vaste groep van vrijwilligers haalt en brengt de  bewoners van de afdelingen en blijven tijdens de  viering aanwezig. Sommige bewoners zijn dementerend  en ander bewoners hebben lichamelijke beperkingen.  De bewoners ervaren de persoonlijke aandacht en de  hulp die zij van de vrijwilligers ontvangen als erg  prettig.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die eens per maand of  naar eigen behoefte vaker, de bewoners naar de viering  willen begeleiden. Tijdens de viering ondersteun je de  bewoner waar deze behoefte aan heeft.

Voor de onderstaande locaties van Solis zoeken wij  vrijwilligers:

PW Janssen, Hermelijn 2 in Colmschate: Aanvang dienst: elke zondag 10.00 uur, aanwezig 09.00  uur

Spikvoorde, M.C. Escherweg 2 in de wijk Vijfhoek:Aanvang dienst: laatste dinsdag van de maand 10.15 uur  aanwezig 09.15 uur

Groote en Voorster, Smedenstraat 117 in de binnenstad: Aanvang dienst: elke zondag 11.15 uur, aanwezig 10.30 uur

De diensten duren ongeveer 1 uur. Na afloop drinken wij  een kopje koffie en brengen de bewoners weer naar hun  kamer.
Voor inhoudelijke vragen of informatie over de vieringen  kun u terecht bij Nel Bijl.

Voor meer informatie over het  vrijwilligerswerk  of aanmelden als vrijwilliger kunt u terecht  bij de vrijwilligerscoördinator Maaike Visscher,  maaike.visscher@zorggroepsolis.nl  Beiden zijn te bereiken via het centrale nummer: 0570698200