Oude metalen

Blijft u denken aan het inleveren van oude metalen in de  container achter de kerk? In februari is weer een dag oud  ijzer gesorteerd en ingeleverd voor ruim € 200. Hartelijk  dank!

Sponsors

Om onze activiteiten nu en in de toekomst te financieren  heeft het CUC naast de eigen acties ook inkomsten via een  aantal sponsors. En niet alleen financiële giften zijn welkom,  ook giften in de vorm van bruikbare goederen en (kortingen  op) diensten kan CUC goed gebruiken. Indien u tips voor  nieuwe sponsors heeft of misschien zelf op één of andere  wijze wilt bijdragen neem dan contact op met Jan­Willem  Cnossen via jwfcnossen@gmail.