Overboekingen en Tikkies voor de collecten

Veel mensen zijn vindingrijk bij het overboeken van collecte gelden. Om het voor de boekhouding overzichtelijk te houden (en te kunnen verantwoorden) graag aandacht voor het volgende.

De bedragen op de juiste rekening boeken. Voor het collectedoel van de diaconie geldt dat gelden die tot en met vrijdag na de zondagse eredienst binnen komen bestemd zijn voor deze collecte. Bedragen na de vrijdag worden geboekt op de collecte voor de volgende zondag. Collectes voor de ZWO en CKRM kunnen bij voorkeur per maand of kwartaal overgemaakt worden. Alvast uw hartelijke dank.