Overeenkomst periodieke gift

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting! Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator op pkn.schenkcalculator.nl kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. Naast het voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. Wilt u het komende jaar gebruik maken van deze mogelijkheid?

Laat het Everard Post weten (06 28 52 26 81, krm.voorzitter@pgcs.nl).