Overstapdienst 18 juni

Dit is een dienst waarin kinderen van groep 8 de overstap maken van

kindernevendienst naar jeugdkerk. Heeft u een kind dat in groep 8 van

de basisschool zit dan kunnen u en uw kind meedoen met deze dienst.

U kunt zich opgeven bij Ariane Molenbroek (a.m.molenbroek@gmail.com)