Overstapdienst 18 juni

Dit is een dienst waarin kinderen van groep 8 de overstap maken van kindernevendienst naar jeugdkerk. Heeft u een kind dat in groep 8 van de basisschool zit dan kunnen u en uw kind meedoen met deze dienst. U kunt zich opgeven bij Ariane Molenbroek (a.m.molenbroek@gmail.com).