Overstappers

Overstappers zijn de kinderen in onze kerk die van groep 8 naar de brugklas gaan. Dit betekent in onze kerk dat je dan van de kindernevendienst naar de jeugdkerk overstapt. Vandaar de naam overstappers. Aan deze kinderen wordt d.m.v. een overstapprogramma extra aandacht besteed. Dit programma eindigt in een speciale kerkdienst op zondag 29 mei 2016.
Heeft u kinderen die in deze categorie vallen, geeft u ze dan op om hier aan mee te doen. Opgave bij Ariane Molenbroek via a.m.molenbroek@gmail.com. Op dinsdag 23 februari is de aftrap voor ouders en kinderen die meedoen met de overstapdienst van 29 mei. Aanvang 19.00 uur.