Paaskaars 2019

Dit jaar is de paaskaars gemaakt door de jeugdkerk+. Ze hebben niet alleen het ontwerp gemaakt, maar zijn ook daadwerkelijk met was aan het werk gegaan om de symbolen op de kaars zelf te maken. De symbolen die ze gebruikt hebben, hebben ook allemaal een betekenis, zodat de Paaskaars een kaars is met een verhaal van betekenis. Dit verhaal zal elke zondag zichtbaar zijn voor in de kerk.

Zonnebloem

Een bloem die tijdens zijn groei, altijd richting de zon (het Goddelijke licht) lijkt te groeien. Staat symbool voor het gericht zijn op God. Dat we in onze gemeente gericht willen zijn op het  “Goddelijke “, het goede. Dit willen we graag doen in gedachten en woorden, maar ook in werken.

Chi-Rho kruis met Alfa en Omega

Dit kruis is van vroeger uit al een symbool om Jezus Christus aan te duiden. Het is een Christusmonogram waarbij de letters X en P zijn samengevoegd, wat in het Grieks stond voor Christus. De Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Deze staan symbool voor het begin en het einde. Jezus wordt in de bijbel ook aangeduid als de eerste en de laatste. Het staat symbool voor Gods almacht.

Ichthusvis

De Ichthusvis is een van de oudste symbolen uit het christendom. De letters van het woord staan symbool voor de tekst : Jezus Christus Gods zoon redder. Natuurlijk is het ook de naam van onze kerk, het teken van de vis staat prominent op onze kerktoren.

Regenboog

De regenboog is een teken van veelkleurigheid, dat je kunt zijn wie je bent. Dit past goed bij de veelkleurigheid van de wereld, maar zeker ook voor de veelkleurigheid van onze gemeente. Hoeveel individuele verschillen er ook zijn, we zijn samen één gemeente. Je mag jezelf zijn! Het is een teken van hoop, en een teken van het verbond met God. Dat is vertrouwen op de toekomst.