Een bruisende groep van dertig jongeren verzamelde zich op de Paasnacht in de Ichtuskerk. Na deelgenomen te hebben aan de nachtdienst ontstaken zij het Paasvuur in het buitengebied. De klimop in de gang hangt (hing) vol met wensen van voorbeden van deze groep. Ieder jaar weer een grote happening, die zonder de inzet van de leiding en het enthousiasme van de jeugd niet zou kunnen plaatsvinden. Chapeau!