Rond de tafel (4)

Met de ingebruikname van het nieuwe liturgische  centrum is de statenbijbel die elke zondag opengeslagen  op de tafel lag verdwenen. De huidige tafel is daarvoor te  klein. Maar hij komt terug op een standaard tegen de  witte achterwand. We hopen dat de standaard op de  startzondag, 15 september, gereed is. Maar over welke  statenbijbel hebben we het dan? In de kluis liggen maar  liefst vier statenbijbels! We hebben een bijbel uit 1637, er  is er één uit 1757, een derde is gedateerd 1839 en een  vierde is uit 1898. Over de herkomst van de bijbels is het  gissen. Alleen van de bijbel van 1757 weten we iets. Op  het schutblad staat: “Geschenk van de nieuwe lidmaten  bevestigd Zondag 5 april 1914 in de Nederlandsch  Hervormde Kerk te Colmschate”. In 1914 hebben nieuwe  lidmaten dus een toen al meer dan honderdvijftig jaar  oude bijbel geschonken. Was dat een bijbel alleen voor  de sier? Is er uit gelezen? En was er daarvoor, vanaf de  bouw van de (eerste) kerk in 1843, geen kanselbijbel?  Zijn de andere bijbels wellicht verkregen uit  nalatenschap? We weten het niet. Wel is het interessant …