Palmpasen 9 april

Voor alle kinderen van de basisschool dit jaar weer het maken van een echte Palmpasenstok. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger. Komt allen!