Palmpasen

Op 20 maart is een alternatieve dienst gehouden in Park Braband. De organisatoren van deze dienst waren Bea van der Spek, Hennie Krikke en Harry Visser. De aanwezigen werden ontvangen met koffie en thee en een heerlijke eigen baksel van Hennie. Na het welkomstwoord van Hennie, zongen wij enkele psalmen onder orgelbegeleiding van Jaap. Bea las uit de Bijbel de tekst, Johannes 12: 12-18. Hierna nam Harry het woord en vertelde over de symbolen van de Palmpaasstok. De deelnemers verhuisden naar de tafels waar verschillende materialen waren uitgestald om een palmpaasstok samen te maken of voor zichzelf. Op de tafel lag crêpepapier, buxus takjes, een brood haantje, mandarijnen etc. De aanwezigen pakten het houtenkruis en versierden met enthousiasme het kruis tot een mooie Palmpaasstok. Na ongeveer een goed half uur werd een groepsfoto gemaakt met de versierde Palmpaasstokken. De collecte werd gehouden voor Edukans. Na de collecte zongen we nog een psalm en iedereen werd bedankt voor zijn inbreng in de dienst. Na het gezamenlijk opruimen gingen ze huiswaarts met de palmpaasstok.