Passage

Maandag 14 september 2015 is weer de eerste avond van het nieuwe seizoen 2015 / 2016. We zullen deze avond samen met de afdeling Wijhe hebben. Het thema deze avond: Laat het zien dat tegenspoed het begin kan zijn van een nieuwe inspiratie !……Holkje v. d. Veer, de vrolijke non uit Nijmegen zoals zij zelf zegt, zal deze avond onze “gastspreekster”zijn.

We komen bij elkaar in het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361 en we beginnen om 19.45 uur. Gasten zijn altijd zeer welkom, dus ook nu!!

Namens het bestuur
Elly Harleman van Noort