Passage

Op 14 december 2015 zullen we weer onze kerstavond vieren, we beginnen met een broodmaaltijd, in de tijd een traditie geworden! De liturgie daarna, wordt verzorgd door eigen leden. We komen bij elkaar in het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361, om 18.15 uur gaan de deuren open!!!!! En om ongeveer 20.00 uur beginnen we met de liturgie…… en hopen op een zinvolle en gezegende Kerstviering met elkaar.

Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort, telefoon 0570 / 632720