Maandag 15 december is Kerstavond bij Passage. Ook dit jaar beginnen we met elkaar de kerstviering met een broodmaaltijd. Samen eten geeft verbondenheid! Na de maaltijd is er een liturgie, verzorgd door eigen leden. Het koor Laetare zal voor ons en met ons zingen! Met elkaar zingen, bidden, luisteren…..ook dat is een gebeuren dat mensen bij elkaar brengt, en ons opnieuw herinnert aan de aan de geboorte van Jezus, zoon van mensen, zoon van God.

De viering begint om 18.30 uur (in het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361) met de maaltijd en om ongeveer 20.00 uur met de liturgie. Gasten zijn altijd welkom!

Januari
Maandag 12 januari 2015 is de eerste Passage-avond in het nieuwe jaar! Mevrouw R.Horstman uit Heino vertelt over haar schilderijen die zij maakte n.a.v. de dementie van haar moeder. De vond begint om 19.45 uur in het Open Hof aan de Karel de Grote Laan 361.

Namens het bestuur: Elly Harleman van Noort