Pastorale Raad

Na het startweekend is ook het kerkenwerk weer in volle gang. Er is de laatste tijd een en ander veranderd in de Pastorale Raad en daar willen u hier graag over informeren.

Er zijn minder ouderlingen en daarom is de invulling van de Pastorale zorg in de gemeente daarop aangepast.

Indien u een bezoek van een ouderling wenst, dan nodigen wij u van harte uit daarvoor contact op te nemen met een van de pastorale ouderlingen (zie achterzijde Kerkklanken). Uiteraard kunt u ook een verzoek via uw contactpersoon of coördinator doorgeven. Het bezoekwerk wordt nu naast de ouderlingen ook door leden van het Pastoraal Team opgepakt.

Ouderlingen en leden van het pastoraal team zijn hetzelfde opgeleid en hebben dezelfde belofte van geheimhouding afgelegd om pastoraal bezoek werk te doen.

Zo hopen we om samen met predikanten en kerkelijk werker er voor iedereen, die graag een wat intensiever contact of regelmatig gesprek wil, er te kunnen zijn.

Tot slot nog een oproep, in januari gaat Tine ons als ouderling verlaten. En wij zouden graag met iemand in contact komen die samen met ons wil meehelpen in de Pastorale Raad.. Mogen wij op een belletje van u/je rekenen?

Met hartelijke groet,

Piet Diekerhof.

Voorzitter Pastorale Raad.