Pastorale Raad

Vanuit de Pastorale Raad willen wij (predikanten, kerkelijk werker en pastorale ouderlingen) u aan het begin van dit nieuwe jaar deelgenoot maken van de zoektocht waar we momenteel mee bezig zijn. Een goed moment denken wij, zo aan de start van een nieuwe jaar maken we plannen hebben we voornemens etc. Voor ons betekent dat dat we ons met betrekking tot pastoraat bezinnen op vragen zoals waar word ik warm van, welke ontwikkelingen geven mij energie, welke veranderingen zien wij binnen de kerk en meer specifiek binnen onze gemeente en hoe kunnen we daarop inspelen.

Kortom voldoende stof tot nadenken en om met elkaar over in gesprek te zijn. Momenteel ligt hier onze focus vooral bij de vraag “Hoe kunnen wij onze contacten met u als gemeenteleden het beste organiseren zodat het voor ons met minder mensen toch mogelijk blijft om aan de vraag m.b.t. pastorale contacten te blijven voldoen” Hebt u, heb jij daar ideeën over of zou je hieraan willen bijdragen laat het ons dan weten. Achterop Kerkklanken staan onze gegevens. Bent u/jij benieuwd naar de voortgang, via Kerkklanken en/of via de website pgcs.nl houden we u op de hoogte.

Overigens wordt er ook binnen de landelijk kerk veel aandacht geschonken aan het kerkmodel voor de komende jaren in de nota “KERK 2025” met als ondertitel “Waar een woord is, is een weg” Gratis te bestellen via de webwinkel van de PKN. https://webwinkel.pkn.nl/kerk-2025-waar-een-woord-is-is-een-weg/6200-0012 Van harte aanbevolen.

Ook wordt er momenteel gewerkt aan de invulling van het programma voor de avond voor alle wijkteams op donderdag 22 februari a.s. Als onderwerp voor deze avond hebben we gekozen voor “Dementie, hoe herken ik het en hoe ga je ermee om.” Het onderwerp wordt voor ons verzorgd door Marry Schuurman. We hopen die avond veel contactpersonen en coördinatoren te mogen verwelkomen.