Pastorale Raad.

Allereerst willen we als Pastorale Raad onze nieuwe voorganger ds. Henk Schuurman en zijn vrouw Marry van harte welkom heten. We wensen hen een goede tijd toe in Colmschate en in onze gemeente. Zoals Henk zei in de intrededienst: hout moet, we moeten het vuur brandende houden, het vuur van ons geloof en het vuur van onze gemeente. Het vuur zal de ene keer hoog oplaaien en een andere keer een beetje smeulen, maar laten we elkaar daarin steunen. En tegen elkaar zeggen: Houd moed.

Wij willen u dan ook laten weten dat we er ook in de zomerperiode voor u zijn. Hebt u behoefte aan een gesprek, neem dan contact op met een pastorale ouderling, spreek ons aan na een kerkdienst of kom naar een Zomerinloop. Over dit laatste staat elders meer te lezen in deze Kerkklanken.

Dat we blij zijn met een nieuwe predikant in onze gemeente is wel duidelijk, maar dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van ds. Kees Bochanen. Kees, we willen je heel hartelijk danken voor je goede ideeën over verschillende zaken, je prettige samenwerking en je inzet voor onze gemeente. We wensen je alle goeds toe en komen je vast nog weleens weer tegen.

Rest ons nog eenieder een goede zomer toe te wensen en weet dat er altijd wel iemand van de Pastorale Raad is voor een gesprek of bezoekje.

Groeten,

Piet Diekerhof, Carin Tolboom, Geert van Niejenhuis, Henry Smit, Tine Urbach en Anneke de Jong.