Periodieke gift

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting! Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%.

Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is.  Naast het voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Wilt u het komende jaar gebruik maken van deze mogelijkheid? Laat het mij weten: Everard Post (65 17 81 of krm.voorzitter@pgcs.nl)