Periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%.

Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is.  Naast het voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Wilt u ook dit jaar nog gebruik maken van deze mogelijkheid, ook al heeft u uw toezegging al ingeleverd? Laat het mij weten: Everard Post 651781 – krm.voorzitter@pgcs.nl