PGCS-dag 2016

 

Het startweekend staat dit jaar in het teken van onze kerk als gastvrij en open huis. Om dit te realiseren willen we de kerk wat gezelliger en kleurrijker aankleden.

Een deel van het benodigde geld proberen we met het startweekend bijeen te brengen!

 

Zaterdag 10 september is de PGCS-dag met vanaf 10.00 uur diverse leuke activiteiten waaraan iedereen, jong en oud(er), kan meedoen! Deze dag sluiten we af om ongeveer 15.30 uur met de uitreiking van de prijzen van de loterij.

 

In deze bijlage bij de Kerkklanken leest u welke activiteiten er die dag zijn met waar nodig enige uitleg. Voor enkele activiteiten is het gewenst dat u zich vooraf opgeeft!

 

Rommelmarkt

De rommelmarkt begint zaterdag om 10.00 u.

Hebt u spullen voor de rommelmarkt? Alle bruikbare spullen zijn welkom. Het mag dus van alles zijn, maar geen kleding! Dus ook meubels en witgoed. U kunt de spullen brengen naar de kerk op donderdag 8 en vrijdag 9 september tussen 18.00 u en 20.00 u.

Wilt u dat de spullen worden opgehaald? Laat het dan weten aan Eduard Swankhuisen, tel. 06-57940539, e-mail ej.swankhuisen@home.nl of Dirk Landman, tel 0570-656263, e-mail dirk.landman@ardaghgroup.com.

 

Boekenmarkt

Voorgaande jaren een succes! De boekenmarkt wordt gehouden in de gang en start ook om 10.00 uur. Ook voor de boeken geldt dat u ze kunt inleveren bij de kerk op donderdag 8 en vrijdag 9 september tussen 18.00 u en 20.00 u.

Wilt u dat de boeken worden opgehaald? Laat het dan weten aan Eduard Swankhuisen, tel. 06-57940539, e-mail ej.swankhuisen@home.nl of Dirk Landman, tel 0570-656263, e-mail dirk.landman@ardaghgroup.com.

 

Marktplaats

Nieuw dit jaar is de marktplaats waar u spullen kunt laten verkopen die u normaal op Marktplaats zou zetten. Alles kan worden verkocht, behalve kleding!

Hoe werkt het? U brengt de spullen die u wilt verkopen naar de kerk op donderdag 8 en vrijdag 9 september tussen 18.00 u en 20.00 u.

U voorziet alle spullen van een duidelijk label/stikker met daarop de vraagprijs, een blauwe stip om aan te geven dat het artikel ook voor een lagere prijs weg mag en een rode stip als u het niet-verkochte artikel wilt schenken aan bijvoorbeeld de kringloopwinkel.

Bij aflevering van de spullen krijgt het artikel een verkoopnummer en worden uw NAW-gegevens genoteerd. Van de verkoopprijs wordt 25% ingehouden als opbrengst voor de PGCS-dag. Niet verkochte spullen die u wilt behouden dienen zaterdag 10 september te worden opgehaald tussen 16.00 u en 17.00 u.

Inleveren gebeurt op eigen risico. Wij doen ons uiterste best om fouten te voorkomen, maar zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen.

 

Rad van avontuur

Ook dit jaar is er weer een Rad van Avontuur! Het begint om 10.00 u en duurt tot maximaal 14.00 u. Met tussenpozen worden weer diverse ronden gespeeld voor diverse prijsjes. Om dit allemaal goed te laten verlopen, hebben we ook allerlei prijsjes nodig. Mocht u thuis wat leuke hebbedingetjes hebben die u wel kwijt wil: schenk ze dan aan de kerk voor het Rad van Avontuur! U kunt deze spullen afgeven in de kerk. Ook voor vragen kunt u mailen (rogierverstrijden@ziggo.nl) of bellen (06-41886700).

 

Sponsorloop

Dit jaar willen we de sponsorloop groots aanpakken. Het is leuk, sportief en je kunt er veel geld mee ophalen voor de kerk! We beginnen wat eerder, om 13.00u, zodat er ook wat meer publiek is.

Er is een aparte kidsrun, voor kinderen die op de basisschool zitten. Deze kidsrun heeft dezelfde route als de afgelopen jaren en duurt dit jaar drie kwartier. We hopen op veel kinderen! Als kinderen liever willen wandelen dan lopen, dan is dat uiteraard prima! Elina Verstrijden doet al mee. Wie volgt?

De sponsorloop voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar, duurt een uur en heeft een grotere route. We hopen dat velen mee gaan doen! Verschillende gemeenteleden hebben tot nu toe toegezegd, we hopen dat er nog velen zullen volgen! Samen, met elkaar, kunnen we een mooi bedrag binnenhalen ten behoeve van de aankleding van het kerkgebouw!

Als je mee wilt doen, dan zijn er vanaf 21 augustus sponsorformulieren in de kerk te vinden. Ook zullen ze online aangeboden gaan worden via speakap, website of per email. Vragen? Mail naar: rogierverstrijden@ziggo.nl of bel: 06-41886700.

 

Een fietstocht in de omgeving van Colmschate

Lengte: ongeveer 24 km. Geschikt voor het hele gezin. U krijgt voor onderweg een lunchpakket mee.

Voor deze tocht moet u zich van tevoren aanmelden, i.v.m. het klaarmaken van het lunchpakket.

Kosten: € 4,- p/p.

U kunt zich tot donderdag 8 september aanmelden bij Harry Nijmeijer, email: h.nijmeijer90@gmail.com, tel 0570-651150.

Ook liggen er vanaf zondag 21 augustus inschrijfformulieren in de kerk.

Start vanaf 11.00 uur.

 

Een foto-puzzelwandeltocht in de directe omgeving van de kerk.

Aan de hand van foto’s maakt u een wandeling rondom de kerk. Duur: ongeveer 20 minuten. Kosten € 1,- p/p. Mogelijkheid om gezamenlijk als vrienden of als gezinsleden actief bezig te zijn.

Prima, als een tussendoortje om even aan de drukte te kunnen ontkomen. Opgave vooraf niet nodig, start vanaf 11.00 u. Informatie bij Harry Nijmeijer, email: h.nijmeijer90@gmail.com, tel 0570-651150.

 

Dienstenmarkt

Ook nieuw is een dienstenmarkt. Wat houdt dat in? Bij een dienstenmarkt kan iedereen die het wil, een dienst aanbieden. Hierbij valt te denken aan boodschappen doen, tuinieren, computer opschonen, kleine klusjes, etc. Deze dienst kan dan worden afgenomen (gekocht) door iemand die bijvoorbeeld geen groene vingers heeft of die niet zo handig is met computers.

Inmiddels kunnen we al een paar diensten kenbaar maken. Zo heeft Jaap Weeda aangeboden om een ‘volleybal-clinic’ te organiseren. De tweede dienst die we kenbaar kunnen maken is ‘verhaaltjes voor het slapen gaan voor grote mensen’, voorgedragen door niemand minder dan Walter Meijles. Dus als u een keer kennis wilt maken met de sport ‘volleybal’ of lekker ontspannen naar een mooi verhaal wilt luisteren, houdt dan de berichtgeving in de kerkklanken in de gaten en meldt u aan! Tijdens het startweekend kunt u zich ook nog aanmelden voor de ‘diensten’ van Jaap en Walter, of voor één van de vele ander diensten.

Wilt u ook een dienst aanbieden of wilt u meer informatie? U kunt terecht bij Theo van der Veen, e-mail: theovanderveen@yahoo.com, tel 06-50636711 of Rogier Verstrijden, email rogierverstrijden@ziggo.nl, tel 06-41886700

 

Loterij

Vanaf zondag 21 augustus worden loten verkocht in de kerk voor € 1 per stuk of 6 voor € 5. Loten zijn te koop tot aan de trekking op zaterdag 10 september 15.30 u. Er zijn drie leuke prijzen te winnen! Laat u verrassen want we maken de prijzen nog niet bekend….

Bent u niet aanwezig bij de trekking dan maken we de nummers bekend in de kerk, op Speakap, op www.pgcs.nl en in zondagsbrief.

 

Live-muziek en uitgebreide catering

Vanaf 10.00 u staat de kerk bol van activiteiten, levende muziek door de GKey-band en ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Van pannenkoeken tot hamburgers, broodjes, cake, koffie, thee en limonade.

 

Startzondag

Op zondag 11 september is er natuurlijk de viering voor de start van het nieuwe seizoen met als thema Verbinding. De collecte in deze dienst is bestemd voor het aankleden van de kerk!

Voorafgaand aan de dienst wordt een markt gehouden, waar alle groepen die actief zijn in de PGCS zich willen presenteren. De markt begint om 09.30 u en de dienst om 10.45 u.

Overigens zijn vanaf nu de collectes bij de uitgang van de kerk ook bestemd voor aankleding van het kerkgebouw.

 

Kortom, het beloofd een leuk weekend te worden dat u niet mag missen. Zet deze dagen, 10 en 11 september, alvast in uw agenda zodat we er met z’n allen een prachtig weekend van kunnen maken. Samen werken aan VERBINDING kan geen mooiere start hebben!!

 

Inzamelen statiegeldflessen

Hebt u die bak in de kerk ook al gezien? Die is er inderdaad om bij te dragen aan het opfleuren van de kerk. Met lege flessen kunt u zo ongemerkt bijdragen aan deze actie. De bak wordt regelmatig geleegd, dus er kan altijd meer bij…

Deze actie zal zeker nog het hele jaar lopen.

 

Sponsordiner vrijdag 16 september

Vrijdag 16 september is er een sponsordiner in de kerk.

Wij hebben een cateraar gevonden die een grote variëteit in het menu heeft weten samen te stellen. Denk daarbij aan gezellige achtergrondmuziek, ’n glaasje fris, bier of wijn, leuke mensen om aan tafel mee te babbelen in een aangepaste en versierde kerkzaal.

Deze avond zal dan ook staan in het teken van saamhorigheid, gezelligheid, verbinding en niet onbelangrijk een bijdrage aan de kosten voor het aankleden van de kerk. Een avond om niet te missen!

Deze avond met eten en drinken kost € 35 per persoon. Opgave vooraf is noodzakelijk en kan tot en met zondag 4 september. Betaling bij voorkeur vooraf op rekening NL80 FVLB 0226 1162 47, t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar onder vermelding van Sponsordiner. Contant betalen op 16 september is ook mogelijk.

Deelname kan vanaf nu worden aangemeld bij Bert Lebbink, tel 0570-650381, email lebbinkbert@gmail.com.

Er liggen vanaf zondag 21 augustus ook inschrijfformulieren in de kerk.

 

Vrijwilligers

Voor alle activiteiten zijn vele handen noodzakelijk. Vele vrijwilligers hebben zich al opgegeven. Wilt u ook op zaterdag 10 september en/of vrijdag 16 september meehelpen met de diverse klussen? Dan kunt u zich opgeven bij Everard Post, email krm.voorzitter@pgcs.nl.

 

Wij hopen op goedbezochte bijeenkomsten waar we allemaal veel plezier aan beleven!

Het comité PGCS-dag: Gert Bokdam, Dirk Landman, Rogier Verstrijden, Eduard Swankhuisen, Theo van der Veen, Bert Lebbink, Harry Nijmeijer, Jaap Weeda en Everard Post

 

Vragen en informatie bij Everard Post

Email: krm.voorzitter@pgcs.nl

Tel: 06 285 226 81