PGCS en de nieuwe privacywetgeving

 Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder deze verordening. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Binnen de PGCS is een werkgroep belast met het inventariseren van alle zaken die vallen onder de nieuwe wetgeving en wat we vervolgens als PGCS met die zaken moeten doen. U gaat er beslist nog meer over horen!