PGCS op zoek naar nieuwe cantor

De cantorij van de PGCS is op korte termijn op zoek naar een nieuwe cantor.

De cantorij van de PGCS bestaat uit ongeveer twintig trouwe leden. Zij verleent zo’n twaalf keer per jaar medewerking aan de eredienst in de eigen Ichtuskerk. In de diensten worden vierstemmige liederen uit het Nieuwe Liedboek gezongen en uit ons uitgebreide repertoire.

Mocht u interesse hebben of iemand kennen die misschien geïnteresseerd is dan kunt u meer informatie vinden in functiebeschrijving van de cantor.