Piet Hofman synodelid namens de classis Deventer

In haar vergadering van 26 januari jl. heeft de classicale vergadering Deventer de heer P.J. Hofman te Hellendoorn tot afgevaardigde naar de generale synode benoemd. Op verzoek van het moderamen stelt hij zich hieronder voor.

Mijn naam is Piet Hofman. Sinds eind 2012 ben ik weduwnaar, ik heb 4 kinderen. Inmiddels heb ik een nieuwe partner.

          Ik ben net 70 jaar en dus al geruime tijd gepensioneerd. Bijna 50 jaar heb ik in de bouw gewerkt, de laatste 20 jaar als directielid.

Na mijn werkzame periode heb ik meerdere vrijwilligersfuncties op mij genomen. Ik ben nu ruim 8 jaar diaken bij de protestantse gemeente Hellendoorn, ruim 7 jaar preses van de algemene kerkenraad van dezelfde gemeente, voorzitter van het Netwerk Sociale Zekerheid / Cliëntenplatform Werk en Inkomen van de gemeente Hellendoorn, voorzitter van de Stichting Voedselbank Hellendoorn, voorzitter van de Cliëntenraad van het Werkplein Twente en bestuurslid van het Hulpfonds binnen de gemeente Hellendoorn. Ik ben blij en dankbaar dat ik op deze wijze iets kan betekenen voor de kerk en de medemens dichtbij en verder weg.

Begin dit jaar ben ik gevraagd om als diaken synodelid te worden namens de classis Deventer. Na ampele overweging heb ik hier ‘ja’ tegen gezegd. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het veranderingsproces binnen onze landelijke kerk onder het motto ‘Kerk onderweg naar 2025’.

Piet Hofman

Erve Nijenhorst 4

7447 MA Hellendoorn

Mail: piet.hofman47@gmail.com

Tel. 0548 619837 / 0610591547