Pinksteren 2019

Het werd een bijzonder Pinksterfeest op 9 juni. Sinds  enige tijd is met regelmaat een aantal asielzoekers  aanwezig in de Ichtuskerk. Ze waarderen de open en  warme sfeer tijdens de kerkdiensten. Ze helpen mee bij  het koffiedrinken na de dienst. Ze komen bij  gemeenteleden thuis om samen muziek te maken, om te  eten, te praten. Ze verkennen de natuur en de omgeving  van Deventer. Ze voelen zich thuis, welkom. Ze volgen  lessen in Nederlands Tweede Taal. Een aantal hebben  catechese gevolgd. Twee van hen hebben op Pinksteren  belijdenis gedaan en zijn gedoopt. Het werd een groot  feest. Leden van de cantorij zongen, Theo von  Bannisseht zong een aantal liederen. Kinderen van de  kindernevendienst maakten een mooi schilderij voor de  twee mensen. En zeiden in verschillende talen ‘Ontvang  het licht van Christus!’

ds. Trijnie Plattje