Supermarkt Plus heeft weer een actie om te sparen voor boodschappen pakketten. U kunt uw zegels inleveren bij Margreeth de Boer of ze in de doos stoppen die in hal staat.