Proeven aan lessen Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden

Op dinsdag 4 juni worden in Kampen de laatste lessen  van dit seizoen gegeven van de driejarige cursus  Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG)  voor de regio IJsselland. Een cursus voor iedereen die  geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Belangstellenden mogen op 4 juni meelopen met de  cursus om te proeven of ze die ook zouden willen  volgen.

Op het rooster staat van 19.30­-20.35 uur  Liturgiek (J. Woltinge) of Kerk en Israel (B. Gijsbertse) en  van 20.55­-22.00 uur Nieuwe Testament (R. Roukema) of  Pastoraat (G. Timmer). U bent toeschouwer bij de  gewone les, er is dus geen aangepast programma voor  de belangstellenden.

Het meelopen is gratis, maar het  aantal plaatsen beperkt, daarom moet u zich voor 2 juni  opgeven via kjcoenen@gmail.com.

De lessen worden  gegeven in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in  Kampen. De cursus start weer op dinsdag 10 september 2019.

Voorlichting over de cursus 25 juni en 27 augustus,  Broederstraat 16, Kampen, 19.30 uur. Zie ook  www.tvgkampen.nl