Project Beeld en geluid

 Afgelopen week heeft één van de mogelijke leveranciers beeldschermen, camera en beamers gedemonstreerd. De werkgroep is enthousiast over de kwaliteit en de mogelijkheden van zowel beeld als het geluid. Binnen enkele weken zal de opdracht tot levering van de apparatuur worden gegeven. Het in gebruik nemen laat nog wel enkele maanden op zich wachten: levertijd, aanleg, opleiding, afspraken met voorgangers, protocollen afspreken etc. vergen zorgvuldigheid.

Niet in de laatste plaats willen we een team van bedienaars samenstellen die opgeleid wordt om alle apparatuur, beeld en geluid, te bedienen. Daar hoort ook bij de voorbereiding van de kerkdiensten: tekst en liederen in een presentatie zetten en bedienen tijdens de kerkdiensten. Bent u handig in het werken op een pc/ laptop, presentaties maken of wilt u dat leren en heeft u belangstelling? Laat het mij weten.