PROJECT VOOR DE ZENDINGSBUSSEN 1e HALF JAAR 2016

Voor het eerste half jaar van 2016 vragen wij uw aandacht voor het project dat bij de stemming afgelopen zomer op de 2e plaats eindigde nl.:

Boeren in Myanmar – genoeg rijst voor iedere dag.

Het gesloten Myanmar zet voorzichtige stappen in de richting van meer democratie. Maar al worden er vredesakkoorden gesloten, de mensrechtensituatie blijft een punt van zorg. Ook voor de vele gezinnen op het platteland, vooral kleine boeren, lijken de verbeteringen ver weg. Met een rijstopbrengst die genoeg is voor een half jaar zijn zij alleen maar bezig met overleven. In de noordoostelijke provincie Shan State helpt de organisatie World Concern boeren om aan de armoede te ontsnappen.

Met een lokale rijstleenbank, goede zaden, betere moestuinen, duurzame landbouw, minder schade door loslopend vee en verbeterde watervoorziening – op diverse manieren zet partnerorganisatie World Concern zich in om ervoor te zorgen dat gemeenschappen in het noordoosten van Myanmar een beter leven krijgen. En dat lukt, vertelt één van de boeren enthousiast: “Van de medewerkers kregen we een sproeier, voetpomp en zaaigoed. En we leerden hoe we op een duurzame manier onze gewassen kunnen verbouwen. Nu verbouwen we verschillende gewassen op terrassen op een helling.”