Project voor de zendingsbussen 1e halfjaar 2015

Voor het eerste half jaar van 2015 vragen wij uw aandacht voor het project dat bij de stemming afgelopen zomer op de 2e plaats eindigde namelijk:

Landbouwprogramma zendingsdiaconessen, Rwanda

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. Dat bleek ook tijdens de genocide in Rwanda in 1994 toen de gemeenschap een veilige plek bleef voor de vervolgde Tutsi. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren. Daarnaast is er een belangrijke nevendoelstelling, namelijk in de verzelfstandiging van de gemeenschap wat betreft projectbeheer, monitoring en zelfvoorziening op het gebied van voeding, waardoor de economische positie van de veelal zeer arme boeren wordt verbeterd en er geld is om bij voorbeeld het onderwijs van hun kinderen te betalen.

Ook voor dit project is geld nodig. Graag rekenen wij weer op uw gulheid.

Na afsluiting van het 2e halfjaar van 2014 zullen wij u de opbrengst van de zendingsbussen van 2014 laten weten.

ZWO Commissie PGCS