Protestantse Kerk bevraagt leden over haar toekomst

ODe twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk.

Dat meldt de PKN dinsdag op haar website. Bezoekers kunnen direct de vragenlijst invullen.

Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?

Grote schaal
Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo’n grote schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode: “De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen.”

In de vragenlijst wordt over diverse zaken doorgevraagd. Het gaat dan om het gemeente-zijn en het gemeenteleven, de beleving van het ambt, het kerk-zijn (zowel plaatselijk als landelijk) en over het imago van de Protestantse Kerk. Verder wordt er ingezoomd op de persoonlijke beleving van het geloof.

Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar waar mensen in hun gemeente door geïnspireerd worden; waar predikanten volgens hun gemeenteleden goed in moeten zijn; de hoeveelheid tijd die kerkenraadsleden aan hun ambt besteden; het beoordelen van ideeën die door deskundigen geopperd zijn voor de toekomst van de kerk. De vragenlijst kan tot en met 31 maart 2015 worden ingevuld.

Kerk op weg naar 2025
Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van het project ‘Kerk 2025’. Tijdens de vergadering van de generale synode in november 2014 spraken de synodeleden voor het eerst over de vraag hoe de Protestantse Kerk er in de toekomst uit zou moeten zien.

Plaisier: “Wanneer we ons bezighouden met de kerk op weg naar 2025 zullen we ons moeten realiseren dat de kerk niet een project van ons is. De kerk is van de Heer. Van ons wordt gevraagd oog te hebben voor de weg die de Geest met ons gaat. Als wij nadenken over de kerk op weg naar 2025 gaat het niet om het leggen van een organisatorische puzzel. Het gaat om de inhoud: kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’ naam.”

In april 2015 staat ‘Kerk 2025’ opnieuw op de agenda van de generale synode. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke bron van informatie voor deze bespreking.