Protocol Eredienst Ichtuskerk met corona beperkingen

Inleiding

Vanaf 1 juli 2020 zijn kerkdiensten met maximaal 100 bezoekers toegestaan. Daarbij geldt nog steeds dat de onderlinge afstand 1,5 meter moet zijn. Met deze norm biedt de Ichtuskerk ruimte voor 35 tot 70 vrije zitplaatsen, afhankelijk van het aantal gezinsleden dat zich aanmeldt. Daarnaast zijn er nog een aantal plaatsen gereserveerd voor mensen die een actieve rol hebben in de dienst. Ondanks dit kleine aantal gaan we toch over tot kerkdiensten met aanwezigen. De diensten blijven ook digitaal te volgen, dat verandert dus niet. In dit protocol kunt u lezen hoe de kerkdiensten georganiseerd gaan worden. Het is behoorlijk afwijkend van wat we gewend waren. Dit protocol blijft voor onbepaalde tijd geldig. Als de omstandigheden of regels daar aanleiding toe geven, zal het protocol aangepast worden. De kans op aanpassing is groot, gelet op de snelheid waarmee de regels tot nu toe veranderen. In dit protocol gaan we uit van de landelijk geldende regels en het protocol van de landelijke PKN.

Deelname aan de diensten

Risicogroepen

We adviseren mensen in de risicogroepen om de diensten thuis mee te vieren. Voor de bepaling wie dit zijn, volgen we de richtlijn van het RIVM:

• Mensen van 70 jaar en ouder

• Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:

o Mensen met chronische luchtweg­ of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.

o Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.

o Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.

o Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.

o Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een autoimmuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.

o Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.

o Mensen met ernstige leverziekte.

o Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index >40).

Daarnaast is het niet de bedoeling dat u naar de kerk komt als u ziek bent, of als één van uw gezinsleden ziek is.

Kinderen t/m 12 jaar

De vrije stoelen zijn bedoeld voor mensen van ouder dan 12 jaar. Voor kinderen t/m 12 jaar is er in de maanden juli en augustus geen reguliere kindernevendienst. Die kinderen zijn echter wel welkom in de kerk. De kinderen gaan meteen bij binnenkomst naar zaal 2 en blijven daar tot het einde van de dienst. Ze krijgen daar de gelegenheid om eigen activiteiten te doen. Daar zal ook leiding bij aanwezig zijn. Voor de allerkleinste kinderen is er oppas. De oppas is nu ook in zaal 2, waarbij de leiding van de oppas tezamen met de andere aanwezige leiding op het hele gezelschap let. Als een kind uit deze leeftijdscategorie toch in de kerkzaal wil blijven, vragen we de ouder(s) het kind op schoot te nemen.

13 jaar en ouder

Om in aanmerking te komen voor kerkbezoek moet u reserveren. Dat kan niet elke week. We hebben de gemeente verdeeld in twee groepen op alfabet (achternaam). Mensen van A t/m K komen de ene week. L t/m Z de andere week. Hieronder het schema:

5 juli A t/m K

12 juli L t/m Z

19 juli A t/m K

26 juli L t/m Z

2 augustus A t/m K

9 augustus L t/m Z

16 augustus A t/m K

23 augustus L t/m Z

30 augustus A t/m K

6 september L t/m Z

Het reserveren

Voor de zondagen waarvoor u, alfabetisch gezien, in aanmerking komt voor kerkbezoek kunt u in de week ervoor vanaf maandag reserveren via e­mail: welkom@pgcs.nl . Kunt u niet mailen, zoek dan s.v.p. contact met iemand van de kerk om dat voor u te regelen. Aanmelden kan tot vrijdag 20.00 uur. U geeft dan uw naam op en het aantal mensen waarmee u komt, gesplitst in 13 jaar en ouder en jonger dan dertien jaar. De jongeren inventariseren we ook om te bepalen in hoeverre oppas/ begeleiding nodig is. Als u na uw reservering niets hoort, mag u ervan uitgaan dat u op de zondag naar de kerk kunt komen. Als er teveel aanmeldingen zijn, zal met de laatste aanmeldingen contact worden opgenomen, waarbij hen een plek aangeboden wordt tijdens de dienst 2 weken later. Ze komen dan bovenaan de lijst te staan voor die zondag. Als zich voor een dienst minder mensen aanmelden dan dat er plaatsen zijn, komt er op vrijdag voor die zondag na 20.00 uur op Speakap een mededeling van het aantal plekken dat nog vrij is. Daar mag iedereen op reageren. Die plekken worden toegewezen op volgorde van binnenkomst. Wordt u ziek, nadat u gereserveerd hebt, meldt u dan weer af, zodat er ruimte is voor een ander.

De gang van zaken bij de eredienst

Stap voor stap leiden we u door de dienst:

• Neem uw liedboek en/of bijbel mee. De tekst van de liederen komt niet op de schermen. Dit geldt ook voor de Schriftlezingen. Om redenen van auteursrecht mogen we deze niet uitzenden.

• Zolang u buiten de kerk bent, voor of na de dienst, is het van belang dat u zelf de landelijke regels volgt. Probeer afstand van elkaar te houden etc. Het is uw eigen verantwoordelijkheid!

• Laat uw jas bij voorkeur in de auto of in een fietstas.

• Wilt u voorafgaand aan de dienst een kaarsje aansteken in de stiltehoek, dan komt u daarvoor binnen via de deur aan de straatzijde. Na afloop daarvan verlaat u ook weer via die deur de kerk en gaat vervolgens naar binnen via de deur aan de zijkant tegenover het Afscheidshuis. Dat is de enige deur die open is voor de kerkbezoekers. Houd in de stiltehoek ook de 1,5 meter afstand in de gaten.

• Bij de deur treft u de ouderling van dienst. Die zal u welkom heten, vragen naar uw gezondheid en controleren of u aangemeld bent.

• Vervolgens gaat u naar binnen en ontsmet uw handen met een (heel kleine) hoeveelheid ontsmettingsmiddel uit een pompje.

• Als u een jas wilt ophangen aan de kapstok, houdt u drie haakjes vrij van de jas ernaast.

• Als u naar de kerkzaal loopt, zult u het voorbedenboek missen. U kunt bij de eigen predikanten via mail of telefonisch voorbede aanvragen. Bij gastpredikanten via welkom@pgcs.nl

• Vervolgens zult u ook de kaart missen bij de bloemengroet. Die kaart zal alleen door de dienstdoende diaken worden getekend. Wel namens de hele gemeente! • Bij de ingang van de kerkzaal treft u de dienstdoende diaken. Die zal u een plek wijzen. Placeren heet zoiets tegenwoordig bij de PKN. De toedeling is er op gericht om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen langs elkaar lopen. Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet.

• Zingen van de liederen mag helaas (nog) niet. We neuriën de melodie, terwijl u de tekst kunt meelezen uit uw liedboek. Responsies en gezamenlijk het Onze Vader bidden mag wel.

• De collecte blijft zoals het de laatste maanden gaat, dus geen fysieke collecte in de kerk.

• Na afloop van de dienst wacht u op een teken van de diaken wanneer u de kerk kunt verlaten. Dat gaat via het LIFO systeem, last in first out.

• Wij geven elkaar geen hand.

• Er is geen koffie na afloop van de dienst