Uit de Diaconie, januari 2018

Ontmoeting met Commissie Duurzaamheid (Jan Vroonland en Ton de Haan)

De werkgroep is bezig met een rondje langs de Raden en vanavond bij de Diaconie om te praten over duurzaamheid en het groene kerk zijn. Binnen de Diaconie zijn we daarmee wel bezig bijv. als het gaat om groen beleggen en bestemming van collectes, maar niet uitgebreid.

De ZWO is hier meer mee bezig met o.m. de wereldmaaltijden, bestemming Zendingsbussen. Om concreter te worden en te weten waar we staan gaan we op ander moment aan de slag met een nulmeting aan de hand van de 6 thema’s waarop je kunt verduurzamen. (zie www.groenkerk.nl)

De commissie zal hiervoor opnieuw uitgenodigd worden.

 

Oprichting: Kruispunt Diaconaal Deventer/Noodfonds

Er zijn nog een aantal open einden, maar het initiatief is goed. Het voorstel is om aan te sluiten bij het bestaande noodfonds van het Meester Geerts Huis.  Een aantal kerken hebben al toegezegd om hierin mee te doen. Wij willen ons hierbij aansluiten.

Het huidige situatieteam wordt hiermee niet opgeheven. Als kerk wordt je geacht een financiële bijdrage te leveren. Je legt je voor 1 jaar vast. Als gezamenlijke kerken heb je via het KDD een grotere stem richting de (burg.) gemeente.

Op 5 maart is het Diaconaal Café, waar de ondertekening plaatsvindt van de overeenkomst door de deelnemende kerken en het MGH en is dan tevens de start van het noodfonds van het KDD. Wethouder Kolkman zal hierbij ook aanwezig zijn.

Henk Gieteling zal namens de PGCS als vertegenwoordiger deelnemen in de Raad van Advies. Onze financiële bijdrage zal evenals vorige jaren €500,- zijn.