Rectificatie bericht zondagsbrief

Per abuis stond in de zondagsbrief van 18 juni een bericht over een uitje van de kindernevendienst op 16 juli a.s. Dit is niet correct. Dit uitje gaat namelijk over de kindernevendienst van de PKN gemeente Deventer (Lebuïnuskerk) en niet over de PGCS gemeente.