Rectificatie bij de afhandeling van de Vaste Vrijwillige Bijdrage.

Helaas is er bij activiteiten rond gewijzigde e-mail adressen op een verkeerde knop gedrukt,

waardoor abusievelijk  herinneringsmails  gestuurd zijn naar alle e-mail adressen.

Onze excuses, u kunt de mail als niet verzonden beschouwen.

 

--