Resultaten actie Kerkbalans 2021 (VVB)

Met de vorige Kerkklanken zijn de brieven voor de actie kerkbalans 2021 verspreid. Dit jaar bewust zonder glimmende folder! in deze tijden van corona moeten we goed op onze uitgaven letten, en het achterwege laten van een folder zorgt ook hier voor een kostenbesparing. Een groot aantal gemeenteleden heeft gehoor gegeven aan de oproep om de toezegging digitaal in te voeren, waarvoor dank! Voor de rest hebben vele contactpersonen en coördinatoren in de eerste week van januari met de nodig inspanningen zo veel mogelijk toezeggingen weer opgehaald (waarvoor dank!). Al deze brieven zijn op vrijdag avond 8 januari verwerkt. In de dagen die volgden druppelden er nog een aantal toezeggingen binnen, die allemaal samen een keurig resultaat hebben opgeleverd.

Op moment van schrijven staat de teller op: * Toegezegd: € 176.000,­­ *

Aantal deelnemers: 740 *

Aantal niet beantwoorde brieven: 195 *

Aantal niet beantwoorde emails: 41

We hopen dat een groot deel van de openstaande brieven en mails alsnog binnen komt. We streven naar een totale toezegging van € 180.000,­­ Heeft u de brief nog op de trap liggen? Dan kunt u hem bezorgen bij de Ichtuskerk. Heeft u de mail gemist? Check dan even uw spamfolder. mogelijk is de mail daar in terecht gekomen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar kerkbalans@pgcs.nl Namens de kerkenraad willen we iedereen die heeft toegezegd hartelijk danken voor de toezegging!