Rond de tafel

Op zondag 7 april zullen we voor de laatste keer bijeenkomen rond de tafel die zo’n vijfentwintig jaar het  middelpunt van onze vieringen vormde. Voor veel mensen  heeft deze tafel een bijzondere betekenis. Daarom zullen  we op gepaste wijze ‘afscheid nemen’. Het was destijds  een grote en bewuste verandering, toen gekozen werd om  de opstelling van de kerkzaal een kwart slag te draaien.  De ­ toen ­ nieuwe tafel, gemaakt van het hout van de  voormalige kerkbanken, kreeg wieltjes. Ook dat was een  bewuste keus en vernieuwend: de kerkzaal moest geschikt  zijn voor verschillende soorten van vieren, en ook voor  ander gebruik. Het meubilair moest daarom gemakkelijk  verplaatsbaar zijn.

Nu zijn we een kwart eeuw verder. Er  ontstond behoefte aan een andere inrichting van het  liturgisch centrum. Na verschillende mogelijkheden te  hebben onderzocht, kozen we voor een podiumvormig  centrum tegen een witte achterwand. De ‘Schalkhaartafel’  krijgt daarop een plaats, samen met de paaskaars en de  doopvont. De oude kanselbijbel zal terugkeren op een  standaard tegen de achterwand. De huidige antependia  worden passend gemaakt voor de ‘nieuwe’ tafel. Op zondag  14 april nemen we de tafel en het nieuwe liturgische  centrum in gebruik. Aan de ene kant dus een verandering.  Aan de andere kant blijft doorgaan wat we altijd al deden:  bijeenkomen rond de tafel van de Heer.