Screens in de kerk

Voor de screens in de kerkzaal wordt sinds 1 juli bij de uitgang gecollecteerd.Tot nu toe bedraagt de opbrengst van deze collectes € 1400,­ De kosten van de screens bedroegen € 6405,­ dus de komende periode blijft de collecte bij de uitgang nog voor de bekostiging van de screens.