Een leuk avondje een spel spelen tegen andere jeugd in Nederland.
Voor alle kinderen uit groep 6, 7, en 8 van de basisschool.
Je bent van harte welkom om 19.15 uur in de Ichtuskerk.
We starten klokslag 19.30 uur.
Opgeven bij Doriene Nauta (Doriene.Nauta@gmail.com)