Situatieteam

De werkzaamheden van het situatieteam vallen nu rechtstreeks onder de diaconie, maar gaan gewoon door. Mensen die concrete hulp, financieel of anderszins, nodig hebben kunnen zich melden bij leden van de diaconie. Maar aanmelden kan ook via predikanten of contactpersonen.

We gaan op 28 maart als diaconie in gesprek met de wijkteams om te kijken hoe we onze werkzaamheden beter op elkaar kunnen afstemmen.