Situatieteam

De werkzaamheden van het situatieteam vallen nu  rechtstreeks onder de diaconie, maar gaan gewoon  door. Mensen die concrete hulp, financieel of
anderszins, nodig hebben kunnen zich melden bij leden van de  diaconie.

Maar aanmelden kan ook via predikanten of contactpersonen. We gaan op 28 maart als diaconie in gesprek met de  wijkteams om te kijken hoe we onze werkzaamheden beter op  elkaar kunnen afstemmen.