Situatieteam

Onder het credo ‘Helpen waar geen helper is’ kunt u een beroep doen op dit team. Hierbij kunt u denken aan helpen bij invullen van o.a. belasting- en subsidieformulieren (bijvoorbeeld aanvraag huurtoeslag en WMO subsidie), ordenen administratie of doorverwijzen en/of begeleiden naar hulpverlenende instanties zoals Voedselbank en Budget Adviesbureau Deventer.

Ook als u de (financiële) eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, kan het Situatieteam u mogelijk ondersteunen. Hulpaanvragen kunnen via leden van het pastorale team, contactpersonen en predikanten bij het Situatieteam worden aangemeld.