Situatieteam/Zorgteam

Onder het credo “Helpen waar geen helper is” kunt u een beroep doen op dit team. Hierbij kunt u denken aan helpen bij invullen van o.a. belasting- en subsidieformulieren (bijvoorbeeld aanvraag huurtoeslag en WMO subsidie), ordenen administratie of doorverwijzen en/of begeleiden naar hulpverlenende instanties zoals Voedselbank en Budget Adviesbureau Deventer. Ook als u de (financiële) eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen, kan het Situatieteam u mogelijk ondersteunen. Hulpaanvragen kunnen via leden van het pastorale team, contactpersonen en predikanten bij het Situatieteam worden aangemeld.
We hebben inmiddels een aantal hulpvragen ontvangen en door inzet van de vrijwilligers konden we daar aan voldoen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich melden bij Gerke Kruissink via de email: gerke.kruissink@concepts.nl Ook voor verzoeken om steun kunt u bij haar terecht tussen 6 en 7 uur ’s avonds op nummer 06-46273406 of via de email. Dit kan ook via de predikanten of ouderlingen.