Sluiting preeklocatie Park Braband

Het laatste bericht van ons als werkgroep dateert alweer van oktober 2015. In de tussentijd hebben we als werkgroep diverse zaken besproken welke te maken hebben met de sluiting van de preeklocatie. Dat betreft zowel inhoudelijke zaken als de meer praktische. Inhoudelijke zaken als inhoud en vorm van de liturgie na de samenvoeging en op welke manier kan de sociale binding binnen het Schalkhaarse deel blijven bestaan. Bij praktische zaken is te denken aan het opzeggen van de huur met Carinova en wat te doen met de inventaris en verjaardagfonds.

Op 21 april hebben de gemeenteleden uit Schalkhaar gesproken over de sluiting per 1 juli 2016. Er is teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis van de regio Schalkhaar, als onderdeel van PGCS. Het feit dat de sluiting naderbij komt wordt als zeer verdrietig ervaren; in algemene zin is men tevreden over het verlopen proces in de afgelopen anderhalf jaar. De meeste leden hebben nog niet besloten of ze bij PGCS blijven of zich elders willen aansluiten. De bijeenkomst werd goed bezocht en is positief ervaren.

Op 26 juni zal in Park Braband de laatste kerkviering worden gehouden. Na de viering zal er een gezamenlijke afsluiting zijn. In de toekomst blijven er bijeenkomsten, mogelijk in de vorm van boekbesprekingen. Op 3 juli is de eerste gezamenlijke dienst in de Ichtuskerk in Colmschate, waar iedereen van harte welkom is. In de KKR van 17 mei is het eindverslag van de werkgroep besproken en heeft ze daarmee haar opdracht afgesloten.

De werkgroep, bestaande uit Ietje de Jong, Hendri Timmerman, Hans Meuzelaar en Everard Post wensen alle gemeenteleden uit Schalkhaar een goede en gezegende “kerkelijke” toekomst, in de hoop dat we elkaar nog met enige regelmaat mogen ontmoeten.