Solidariteitskas

Gemeenten helpen elkaar” is de  gedachte achter de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld  door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle  belijdende leden van de Protestantse Kerk. Als PGCS  dragen wij elk jaar € 5.600 af aan deze kas (€5 per  belijdend lid). Een deel van het bedrag in de kas is  bestemd voor vormen van pastoraat dat niet door
plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals het  dovenpastoraat, en het koopvaardijpastoraat. Het  grootste deel van het bedrag in de kas is beschikbaar  voor steun aan gemeenten bij de vervulling van hun  kerntaken.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U  kunt uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken  op NL56 RABO 0373 7049 33 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente Colmschate­Schalkhaar o.v.v.  Solidariteitskas.