Solidariteitskas (elkaar helpen)

Hebt u de bijdrage aan de Solidariteitskas 2017 al betaald? “Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter de Solidariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven is geroepen. De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van €5 per belijdend lid van de Protestantse Kerk. Als PGCS dragen wij elk jaar € 5.600 af aan deze kas. Een deel van het bedrag in de kas is bestemd voor vormen van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat, en het koopvaardijpastoraat. Het grootste deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor steun aan gemeenten bij de vervulling van hun kerntaken. U kunt uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken op NL33FVLB 0226 1162 20 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v. Solidariteitskas