Solidariteitskas (elkaar helpen)

Heeft u de bijdrage van € 5,00 per belijdend lid voor de Solidariteitskas 2017 al betaald? “Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter de Solidariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven is geroepen. U kunt uw bijdrage betalen via de webshop of overmaken op NL33FVLB 0226 1162 20 t.n.v. Prot.Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v. Solidariteitskas.

Wilt u ’n paar uur per maand vrijmaken voor hulp in de kerk? • Schoonmaak van de kerk: informatie bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis; • Tuinonderhoud: informatie bij Jan Hulzebosch; • Onderhoud en schilderwerk: informatie bij Everard Post; • Gastvrouw/gastheer: informatie bij Everard Post.